Dlaczego warto nam zaufać?

Nasze usługi są zbudowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w projektach integracyjnych, telekomunikacyjnych i outsourcingowych, które nauczyły nas przede wszystkim, jak współpracować z klientami i realizować ich potrzeby. Powierzając nam swoją firmę masz gwarancję, że Twoje wymagania zostaną spełnione, zaś końcowi klienci będą usatysfakcjonowani świadczonymi przez Ciebie usługami.

CloudiA wspiera dynamiczny rozwój Mobilis

Firma Mobilis działa w branży transportowej, gdzie dostrzeżono jak wiele korzyści w ulepszeniu codziennej działalności może dać informatyka i usługi świadczone w modelu cloud computing.

Czytaj więcej

CloudiA wspiera dynamiczny rozwój Mobilis

Firma Mobilis Sp. z o.o. od ponad 25-ciu lat działa w branży transportowej. Obecnie obsługuje warszawskie, krakowskie oraz bydgoskie autobusowe linie miejskie oraz toruńskie linie podmiejskie. Spółka oferuje również regionalne, międzymiastowe i dalekobieżne linie autokarowe. Wraz ze swoim rozwojem i przejmowaniem kolejnych spółek kadra zarządzająca dostrzegła potrzebę rozwoju firmy w zakresie IT. Kluczowa dla firmy była kwestia oprogramowania, które miało wspierać obszar finansowo-księgowy oraz służyć zarządzaniu flotą i rozliczeniami. Wraz z przyrostem liczby nowych oddziałów, zdecydowano o zintegrowaniu oraz ujednoliceniu systemu. Firma stanęła przed wyborem pomiędzy: budową samodzielnej infrastruktury niezbędnej do działania głównej aplikacji lub wykorzystania w tym celu zewnętrznych zasobów.

Spółka zdecydowała się na drugi wariant w celu uniknięcia konieczności inwestowania dużych środków w stworzenie zaawansowanej i drogiej architektury sprzętowej. Przedsiębiorstwo nie dysponowało też własnym centrum danych uwzględniającym zaawansowane systemy bezpieczeństwa, zasilania czy klimatyzacji, w którym mógłby zostać skolokowany sprzęt informatyczny. Efektem prowadzonych pomiędzy stronami rozmów było przygotowanie w ciągu 5 dni środowiska, które uwzględniało pracę serwerów, specjalistyczne oprogramowanie i usługę backupu danych. Współpraca jaka nawiązała się między Atende oraz Mobilis, a która trwa nadal, zaowocowała nie tylko usprawnieniem działalności firmy, ale też zoptymalizowaniem jej wydatków na IT, ponieważ koszt usługi dla klienta jest proporcjonalny do wykorzystanych zasobów, zaś samo środowisko elastycznie dostosowuje się do potrzeb organizacji.

Zamknij

Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Dzięki usługom CloudiA nie musiałem w ogóle zajmować się warstwą sprzętową, zarówno sieciową, jak i serwerową, za to mogłem skupić się na konfiguracji oraz tuningu samej aplikacji – Administrator Systemów WOŚP

Czytaj więcej

Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 20 lat zajmuje się działalnością w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności ratowaniem życia chorych dzieci. Finał WOŚP stał się przez to wielką, ogólnopolską akcją społeczną i bardzo dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Aby wszystko działało sprawnie do obsługi Finału wykorzystuje się infrastrukturę informatyczną, która przez okres wielu dni zapewnia ciągłe działanie wszystkich potrzebnych aplikacji, z których w krótkim odstępie czasu korzysta ponad milion ludzi. Ze względu na rosnącą liczbę osób zainteresowanych akcją, Fundacja musiała co rok zwiększać swoją infrastrukturę, uwzględniając kilkumiesięczny czas jej wdrożenia, skonfigurowania oraz dostosowania do odpowiednich zabezpieczeń. Z kolei po Finale cały sprzęt musiał być odinstalowany i zwracany producentom.

Sytuacja zmieniła się w 2012 r., kiedy to marka CloudiA zaproponowała Fundacji własne usługi w modelu cloud computing. Dzięki nim cała infrastruktura do obsługi Finału została dostarczona w formie usługi, a czas potrzebny do jej uruchomienia skrócił się z kilku miesięcy do kilku dni, wliczając w to przeprowadzenie testów obciążeniowych, które potwierdziły odpowiednią wydajność środowiska. Dzięki usługom CloudiA klient nie musiał zajmować się warstwą sprzętową, zarówno sieciową, jak i serwerową. Mógł się on za to skupić na konfiguracji oraz tuningu samej aplikacji.

W trakcie trwania XXI Finału WOŚP strona Fundacji, działająca w ramach usługi CloudiA, obsłużyła 60 mln zapytań http, co daje średnio ok. 1400 zapytań na sekundę, zaś w plikach ponad 6 tys. Cała infrastruktura została przygotowana do obsłużenia nawet 20 tys. zapytań, realizowanych przez pojedynczy serwer.

 

Zamknij

Audyt projektu koncepcyjnego dla DnB Nord

Bank postanowił wdrożyć do swojej firmy architekturę Disaster Recovery Center (DRC), która dzięki pracy naszych inżynierów dała możliwość przełączenia wszystkich usług i działań operacyjnych z lokalizacji podstawowej do miejsca zapasowego.

Czytaj więcej

Audyt projektu koncepcyjnego dla DnB Nord

Bank DnB Nord Polska S.A. istnieje w naszym kraju już od 2002 r. Jego profil działalności to obsługa korporacyjna dużych przedsiębiorstw. Poprzez zdobyte doświadczenie bank zapewnia swoim klientom profesjonalne doradztwo, najwyższą jakość działania oraz produkty dopasowane do potrzeb klienta. Wiedząc, jak ważna w dzisiejszych czasach jest budowa relacji z klientami, bank za główny cel stawia sobie ciągły rozwój oraz dostarczanie najlepszych rozwiązań finansowych i technologicznych.

Dla banku jednym z najważniejszych celów jest zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów oraz systemów, z których korzysta. Dlatego też Bank postanowił wdrożyć do swojej firmy architekturę Disaster Recovery Center (DRC). Daje ona możliwość przełączenia wszystkich usług i działań operacyjnych z lokalizacji podstawowej do miejsca zapasowego. Dzięki temu w przypadku awarii lub zdarzeń losowych bank nie przerywa swej działalności. Dodatkowo dzięki istnieniu kopii zapasowych system pozwala przywrócić dane w stosunkowo krótkim czasie, zaś w niektórych przypadkach przełączenie pomiędzy ośrodkami jest całkowicie niezauważalne dla użytkowników systemów oraz klientów instytucji. Jednak, by wszystko działało jak należy, bank musiał dostosować system do procedur związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. W efekcie powstały plany ciągłości działania (PCD). Z kolei firma Atende przeprowadziła audyt wcześniej już istniejącego projektu koncepcyjnego: „Rozbudowa infrastruktury sprzętowej do architektury Disaster Tolerant w DnB Nord”.

Został on przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy w okresie od listopada 2012 do stycznia 2013, zaś drugi w okresie od maja do czerwca 2013 r. Polegał on na ocenie projektu koncepcyjnego oraz zapoznaniu się z procedurami wchodzącymi w skład DRC. Aby tego dokonać firma Atende musiała przeanalizować m.in. środowisko informatyczne procesów podstawowych, politykę backupu, infrastrukturę ośrodka podstawowego i zapasowego czy też kompetencje administrowania systemami. W efekcie, na podstawie sporządzonych analiz, powstała ocena przygotowanego projektu DRC oraz towarzyszących mu dokumentów pod kątem możliwości realizacji oraz spełnienia wymagań względem planowanych parametrów odtworzenia.

W efekcie przeprowadzonego audytu powstał plan ciągłości działania, który pozwolił nie tylko na dostosowanie procedur do wymogów bezpieczeństwa, ale też na powstanie efektywnych scenariuszy działania w sytuacji krytycznych. Praca zespołu firmy pozwoliła dostosować wszelkie procedury oraz w pełni wdrożyć PCD w banku.

Zamknij

Cloud
Cloud

Zaufali nam